Fløyet, gjennomsiktig polykarbonat pendeldørPendeldører egner seg i deler av lokaler hvor det er høy trafikk, men hvor det likevel er viktig at områder holdes adskilt. Denne typen dører benyttes som regel dersom det ikke er mulig eller ønskelig å sette inn en hurtigport.

Vi leverer pendeldører som skal dekke de aller fleste forhold og behov i industri og lagervirksomhet. Våre pendeldører passer for butikker, restauranter, på lager eller kjølerom, men også i fiskeindustri, matproduksjon, vaskerier og slakterier.

Driftssikkert, hygienisk og trygt

Hovedårsaken til å velge en pendeldør, er at dette er en fleksibel og lite plasskrevende dørløsning. Mens alle porter krever plass til at det monteres en motor over åpningen, er ikke pendeldørene motorstyrt. Dermed passer de inn i alle åpninger.

Pendeldørene vi leverer er utformet for å ivareta hygieniske og sikkerhetsmessige faktorer på en best mulig måte. Vi har både uisolerte og isolerte dører i vårt sortiment. Isolerte pendeldører reduserer varmetap og beskytter mot fukt og råte. Dørene skreddersys og tilpasses veggtykkelsen og størrelsen på åpningen.

Vi har også gode løsninger med hengsler og sliteplater som minimerer slitasjen og opprettholder driftssikkerheten.

Pendeldører har svært mange bruksområder. Les om våre ulike dører her.

Flere tilpasningsmuligheter for pendeldører

Vi leverer alltid pendeldører tilpasset konkrete behov knyttet til drift og utforming på lokalene. Dørene kan leveres både 1- og 2-fløyet. For mange er det viktig at dørene har et siktfelt så det blir mulig å se både inn og ut, samt for å unngå kollisjoner. Skal døren benyttes i for eksempel lagerlokaler, kan vi anbefale solide og vedlikeholdsfrie hengsler som står godt imot påkjørsler.

Når døren skal brukes i lokaler hvor det foregår matproduksjon, vil det stilles høye krav til dørens evne til å opprettholde god hygiene. Da velger du en dør med glatte overflater, for å lette renholdet.

Dersom sikkerhet er en avgjørende faktor kan pendeldøren leveres med låsemekanisme, med elektrisk magnetisk lås, styreskap og varsellys.

Vi leverer dør- og portløsninger over hele landet

Olar Portconsult leverer sikre og solide dør- og portløsninger over hele landet. Vi kan skreddersy løsninger for de fleste behov, og kommer gjerne med råd og veiledning i prosessen rundt valg av porter. Vi produserer og leverer dørløsninger av svært høy kvalitet. Dette har gjort at vi har opparbeidet oss en lojal kundemasse, og et solid samarbeidsnettverk som sikrer pålitelig leveranse og oppfølging uansett hvor i landet du befinner deg.

Har du spørsmål knyttet til valg av dører og porter til dine næringslokaler kan du kontakte oss her for en hyggelig samtale.