Olar Portconsult leverer alltid dør- og portløsninger basert på skreddersøm. Vi spesialtilpasser etter mål og ønsker knyttet til utforming. Vi kan også anbefale hensiktsmessige tilvalg for en komplett og funksjonell løsning. 

Les mer om våre ulike produkter og hvilke porter og gittere du velger hvor her.

Spesialporter til næringsbygg

Vi har spesialisert oss på porter og gitterløsninger som dekker helt konkrete behov. I vårt produktsortiment har vi hurtigporter, rullegittere og branngardiner, som vi enten produserer selv eller får levert av noen av bransjens fremste leverandører. Vi har valgt å satse smalt, men dypt, og setter kvalitet høyere enn noe annet. For at kundene våre skal få levert varige og funksjonelle portløsninger, er muligheten for skreddersøm helt avgjørende. 

Løsninger som dekker kundens behov

En port levert fra oss er i de fleste tilfeller en forholdsvis kostbar og langsiktig investering. Når man skal legge penger i en portløsning, skal det også være en selvfølge at porten man får levert dekker konkrete behov og krav knyttet til egen drift. Vi bistår gjerne med en grundig behovskartlegging, for å sikre at dere får levert den løsningen som er mest hensiktsmessig for dere. 

Når det kommer til tilvalg og skreddersøm, er mulighetene mange. Vi kan levere løsninger med ulike åpnings- og låsemekanismer, samt ekstra sterke hengsler til mer utsatte porter. Rullegittere kan leveres i rustfritt stål for høy slitestyrke, mens porter kan fås med glatt fasade for enkel rengjøring og overholdelse av hygienekrav.

Les mer om hva slags veiledning vi kan gi rundt valg av produkter.

Funksjonell og estetisk utforming

I hvilken grad utseendet på porten er av betydning vil variere. I mange tilfeller er en port en port, og et gitter et gitter – og det som betyr noe er at den åpner og lukker seg når den skal. Da er det kanskje ikke estetiske faktorer som tillegges mest vekt. Skal porten eller gitteret derimot være synlig for kundene, kan det være ønskelig at utseendet er forenlig med bedriftens fargeprofil.

I tillegg til løsninger i ønsket farge og design, kan vi også levere porter med hensiktsmessig siktfelt. Muligheten for innsyn og utsyn forhindrer kollisjoner og gir bedre oversikt. Samtidig gir det bedre luftgjennomstrømming og ventilasjon.

Erfaring fra leveranser til ulike bransjer

Helt sentralt i Olar Portconsult er kompetansen til våre medarbeidere. Vi har opparbeidet oss erfaring gjennom mange år i bransjen, og gjennom disse årene har vi levert løsninger til kunder i mange ulike næringer. Erfaringen vi har fått fra tidligere prosjekter gjør oss løsningsorienterte, og godt rustet til å komme med gode anbefalinger når nye kunder kontakter oss.

Vi har også et bredt forhandlernettverk over hele landet. Disse har fått grundig opplæring i produktene våre og står klare til å yte profesjonell service lokalt. 

Les mer om noen av prosjektene vi har jobbet med her.

Kontakt oss for mer informasjon om våre porter og gittere

Har du behov for port- eller gitterløsninger for å dekke krav til sikkerhet, hygiene eller andre praktiske forhold? Ta kontakt med oss. Vi gir gode råd og veiledning og kommer gjerne på en befaring for å sikre hensiktsmessig leveranse. Skriv til oss her eller ring oss for en uforpliktende samtale.