Inventar, materialer og produkter som anvendes i næringsmiddelindustrien er underlagt spesifikke regler og krav fra Mattilsynet. For å ivareta renslighet og hygieniske krav, er slike produkter pålagt å holde en bestemt grad av renhet i lokalene der de benyttes.

For å overholde hygienekravene må materialsammensetningen være av riktig kvalitet og komposisjon, men det skal også være enkelt å anvende produktene uten unødvendig nærkontakt – dette gjør automatisering og motorstyrte porter godt egnet for lokaler hvor det produseres og lagres næringsmidler.

Mattilsynet og Matloven – regulerer krav til hygiene og renslighet

Mattilsynet og Matloven regulerer kravene til næringsmiddelindustrien og lokalene hvor næringsmidler produseres.

Næringsmidler som begrep omfatter alt som kan regnes som mat eller drikke, og som dermed skal konsumeres. Legemidler regnes ikke som næringsmidler.

Reglene for hygiene og renslighet rundt næringsmidler gjelder for hele produksjonslinjen av produktene. Det vil si både fremstillingen, transporten og lagringen av næringsmidlene. Kravene om renslighet har som hensikt å sørge for at holdbarheten og kvaliteten på maten eller drikkevarene opprettholdes, og er trygge for konsumering.

DoorTech ID-dører er robuste og fuktbestandige, og egner seg til næringsmiddelindustrien. Les mer om dem her.

Inventar og produkter som skal ivareta de hygieniske kravene til næringsmiddelindustrien må ha rett materialsammensetning og konstruksjon. Det vil si at materialet det er fremstilt av ikke skal være porøst eller ujevnt, slik at det kan samle seg urenheter i materialet. Det skal være holdbart selv om det utsettes for fukt, og motstandsdyktig mot råte eller andre ting som kan være helseskadelig.

Våre glassfiberdører for kjølerom egner seg for alle lokaler med høye krav til hygiene. Les mer om produktet her.

Olar Portconsult leverer kvalitet innenfor mattilsynets regelverk

Dører og porter i lokaler som er regulert for næringsmidler, må kunne forsegle ulike soner og rom på riktig måte. De må også i visse tilfeller kunne forsegle rom med temperaturforskjeller, hvis det behøves frys eller kjøl for oppbevaringen. Det er også viktig med automatikk og motorstyrt låsemekanisme slik at man effektivt kan åpne lokalene, uten å nødvendigvis ha fysisk kontakt med paneler eller knapper.

Vi leverer blant annet hurtigporten Mavicold for fryserom, som egner seg for lokaler for matproduksjon og -lagring. Les mer om hurtigporten her.

Hvilke bransjer omfatter næringsmiddelindustrien?

Vi leverer dører og porter til alle deler av næringsmiddelindustrien. Næringsmiddelindustrien omfatter blant annet:

  • Slakterier
  • Bakerier
  • Meierier
  • Fiskeoppdrett og -næring
  • Restaurant- og kantinevirksomhet
  • Storkjøkken

Olar Portconsult har levert til mange ulike bransjer og virksomheter i næringsmiddelindustrien. Se våre referanser her.

Trenger du porter, gitter eller andre løsninger vi leverer for næringsmiddelindustrien?

Kontakt oss idag for et uforpliktende tilbud, eller veiledning hvis du er usikker på hvilket produkt du behøver.