Produksjonsansvarlig

Telefon:
416 63 396
E-post:
rj@olarportconsult.no

Remi er produksjonsansvarlig på Gitter.  Vi har egen produksjonsavdeling på Fosser i Høland hvor vi lager rullegitter, sjalusier dukporter og fastgitter. I tillegg til produksjon av gitterprodukter, er han teknisk ansvarlig på alle brannprodukter.