Hurtigporter

Hurtigporter fra Door-Tech og Maviflex

Olar Portconsult har hurtigporter til alle formål fra kjente produsenter som Door-Tech og Maviflex. Butikk, lager og produksjon er bare noen av industriene hvor hurtigporter kan benyttes for bedre trafikkflyt. Hurtigportens egenskaper gjør at den er særlig godt egnet i høyt trafikkerte åpninger mellom butikk og lager, og mellom butikk og kjølerom. De brukes også for å skille ulike produksjonsområder i et bygg.

Hurtigport, rulleport eller brannport? Les mer her!

Klikk her for mer informasjon om hurtigporten S 915 – SEL Door Tech

Hurtigporter isolerer og beskytter

Hurtigporter verner mot støv, støy, trekk og lukt, og kan også brukes til kjølerom hvor det ikke er nødvendig med isolert portblad. I tillegg til de praktiske fordelene brukes hurtigporter også ofte i næringsmiddelbygg og der matproduksjon foregår, spesielt der det er påkrevd med et effektivt skille mellom rene områder og øvrige rom i lokalet. 

En hurtigport kan brukes både inne i lokalet og mot utsiden hvor man må ta høyde for nedbør, støv og ekstreme temperaturer. Ved å beskytte mot temperatursvingninger og andre ytre påvirkninger, er hurtigporter både energi- og kostnadseffektive.

Trenger du hurtigport til fryserom? Les mer her.

Sikre porter med fotoceller i karmen

Portbladet for dette produktet er laget av polyesterarmert duk og har et siktfelt i gjennomsiktig PVC, hvilket gjør det enkelt å se eventuell møtende trafikk. Olar Portconsult leverer denne typen porter med selvbærende karm i galvanisert stål eller med inndekning av topprull og motor. Det vil også være børstetetning mot portblad.

Denne typen hurtigport er svært sikker og monteres med fotoceller i karmen, samt bunnlist med klemlist.

Olar Portconsult er et firma med lang erfaring med hurtigporter og øvrige industriporter, og har særlig høy kompetanse på montasje og service.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om våre hurtigporter.