Hurtigporter

Olar Portconsult har hurtigporter under eget navn, Door-Tech.  Disse brukes til flere formål. Portene kommer fra kjente produsenter som Seuster-labex og Maviflex. Matproduksjon, næringsmiddelindustrien, butikker og lager med høye krav til stabil temperatur, er bare noen av industriene hvor hurtigporter kan benyttes for bedre trafikkflyt. Hurtigportens egenskaper gjør at den er særlig godt egnet i høyt trafikkerte åpninger. Dette kan være mellom ulike rom, og steder med temperaturforskjeller som butikk og lager, eller inn/ut av kjølerom/fryserom/matproduksjon. De brukes også for å skille ulike produksjonsområder i et bygg.

Hurtigporter isolerer og beskytter

Hurtigporter verner rommet mot temperatursvingninger, støv, støy, trekk og lukt. Hurtigporten har bruksområder som butikker og lager, så vel som kjølerom og fryserom hvor det ikke er nødvendig med isolert portblad. Hurtigporter er en helt avgjørende og viktig faktor i næringsmiddelindustrien der matproduksjon foregår. Spesielt gjelder det der det er påkrevd med et effektivt skille mellom rene områder og øvrige rom i lokalet. 

Man kan installere en hurtigport både inne i lokalet, og mot utsiden hvor man må ta høyde for nedbør, støv og ekstreme temperaturer. Ved å beskytte mot temperatursvingninger og andre ytre påvirkninger, er disse portene både energi- og kostnadseffektive. Våre hurtiggående spiralporter brukes i forbindelse med parkeringshus, og i utvendige miljøer hvor det er store krav til rask betjening ut og inn. 

Sikre porter med fotoceller i karmen

Portbladet for dette produktet er laget av polyesterarmert duk og kan leveres med et siktfelt i gjennomsiktig PVC, hvilket gjør det enkelt å se eventuell møtende trafikk. Olar Portconsult leverer denne typen porter med selvbærende karm i galvanisert stål eller med inndekning av topprull og motor. Det vil også være børstetetning mot portblad. Alle våre hurtigporter leveres med det nyeste innen sikkerhet, blant annet med lysgitter som sikkerhetsanordning (porten stopper og returnerer hvis noe er i veien når porten er i bevegelse), samt bunnlist med klemlist.

Ønsker du pris på våre hurtigporter? Kontakt oss her!

 

Relaterte artikler:

Vi leverer hurtigporter til industri og næring. Les mer her.
Hurtigport, rulleport eller brannport? Les mer her.