Hurtigporter

Hurtigporter fra Door-Tech og Maviflex

Olar Portconsult har hurtigporter til alle formål fra kjente produsenter som Door-Tech og Maviflex. Butikk, lager og produksjon er bare noen av industriene hvor hurtigporter kan benyttes for bedre trafikkflyt. Hurtigportens egenskaper gjør at den er særlig godt egnet i høyt trafikkerte åpninger mellom butikk og lager, og mellom butikk og kjølerom. De brukes også for å skille ulike produksjonsområder i et bygg.

Hurtigporter isolerer og beskytter

Hurtigporter verner mot støv, støy, trekk og lukt, og kan også brukes til kjølerom hvor det ikke er nødvendig med isolert portblad. I tillegg til de praktiske fordelene brukes de også ofte i næringsmiddelbygg og der matproduksjon foregår, spesielt der det er påkrevd med et effektivt skille mellom rene områder og øvrige rom i lokalet. 

Hurtigport, rulleport eller brannport? Les mer her.

En hurtigport kan brukes både inne i lokalet og mot utsiden hvor man må ta høyde for nedbør, støv og ekstreme temperaturer. Ved å beskytte mot temperatursvingninger og andre ytre påvirkninger, er disse portene både energi- og kostnadseffektive.

Trenger du hurtigport til fryserom? Les mer her.

Sikre porter med fotoceller i karmen

Portbladet for dette produktet er laget av polyesterarmert duk og har et siktfelt i gjennomsiktig PVC, hvilket gjør det enkelt å se eventuell møtende trafikk. Olar Portconsult leverer denne typen porter med selvbærende karm i galvanisert stål eller med inndekning av topprull og motor. Det vil også være børstetetning mot portblad. Denne typen hurtigport er svært sikker og monteres med fotoceller i karmen, samt bunnlist med klemlist.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om våre hurtigporter.