Sykehus og helsevesenet har meget strenge krav til hygiene og driftssikkerhet. Lovisenberg sykehus og Folkeinstituttet valgte Hurtigporter Door Tech 915 SEL, Mavicold hurtigporter for fryserom og leddheiseporter fra Olarportcosnult AS.

Trygge eldreboliger er et viktig element i vårt samfunn. Vi har levert branngardiner og  rullegitter til en mengde eldreboliger og institusjoner over hele landet.  Blaker bo og behandlingshjem i Akershus har fått branngardiner, leddheiseporter og rullegitter. Lødingen Bo og behandlingshjem, branngardiner.