• Produkter: Branngardiner

I forbindelse med utvidelse av Flesland flyplass leverte Olar Portconsult AS spesialbranngardiner i klasse EI 120 uten sprinkling.