• Produkter: Hurtigport og branngardiner
  • Stabburet, Fredrikstad: Door Tech hurtigporter 915 SEL, Mavicold hurtigporter for fryserom
  • Nortura flere anlegg på Østlandet, Branngardiner EW 120 CSa
  • Tine EI og EW branngardiner
  • Åkeberg- Skoglunn Pølsemakeri hurtigporter 915 SEL, leddheiseporter

Felles for all matproduksjon er krav til renhold og sikkerhet. Norturas anlegg i Norge bruker våre røyktette branngardiner.