• Produkter: Hurtigport og branngardiner

Stabburet, Fredrikstad: Door Tech hurtigporter 915 SEL, Mavicold hurtigporter for fryserom, Nortura flere anlegg på Østlandet, Branngardiner EW 120 CSa, Tine EI og EW branngardiner, Åkeberg- Skoglunn Pølsemakeri hurtigporter 915 SEL, leddheiseporter. Felles for all matproduksjon er krav til renhold og sikkerhet. Norturas anlegg i Norge bruker våre røyktette branngardiner.