OlarPortconsult AS leverer dukporter/PVC-rulleporter som er vanlig å se som skille mellom kjølerom og resterende butikklokaler, spesielt i frukt og grøntavdeling. Coop Extra bruker våre dukporter.  Fordelen med våre dukporter er: Vesentlig bedre kavlitet på frukt og grønt, bedre holdbarhet og dermed bedre økonomi. En slik type port er også svært anvendelig for øl-torg. Porten kan da lukkes i tidsrommet alkoholen ikke selges slik at kunder lett kan se at produktene ikke er tilgjengelige.  OlarPortconsult Dukport leveres i flere farger, med eller uten trykk/bilder, tekst, etc.

Porten vil holde temperaturen nede i kjølerommet, mens det øvrige lokalet vil holde på varmen. Porten vil også beskytte mot støv, støy, fuktighet og trekk. Dette vil hjelpe din bedrift å holde energibruken nede. PVC-materialet er slitesterkt og vedlikehold vil derfor holdes til et minimum.

OlarPortconsult PVC-rulleport er enkel i bruk. Den kan åpnes og lukkes raskt og problemfritt. Porten festes på karmen og opphenget er likt en gardin, men med elektrisk styring. Boksen som brukes til styringen vil festes like ved og i en høyde som er lett å nå for den som har nøkkel til å operere systemet. En slik type port skiller seg fra PVC-kuldegardin ved at den ikke er strimler, men må åpnes og lukkes ved hjelp av en nøkkelbyter for å brukes. Porten kan derfor være mest aktuell for rom hvor kun ansatte skal inn og ut.

 

Kontakt oss for bestilling av PVC-rulleporter for økt sikkerhet.