Olar Portconsult er leverandør av spesialporter til blant annet næringsbygg, kjøpesenter og butikker.

Olar Portconsult er leverandør av spesialporter til blant annet næringsbygg, kjøpesenter og butikker. Vi har et smalt og spisset produktsortiment, og spesialkompetanse på alt av hurtigporter, rullegitter og branngardiner. Hos oss får du kyndig veiledning rundt valg av produkter, profesjonell montering og god oppfølging i etterkant, uansett hvor i landet du befinner deg.

Høy kompetanse på spesialprodukter

Spesialprodukter som dekker konkrete behov og utfordringer kundene våre har, er vårt spesialfelt. Vi har valgt å gå i dybden på det vi er gode på, i stedet for å tilby litt av alt. Dette har latt oss bygge opp kompetansen vår på produktene vi lager eller fører. Erfaringen vi har tilegnet oss har gjort oss til en løsningsorientert gjeng som alltid ser muligheter. Vi er eksperter på portløsninger med høy funksjonalitet og kvalitet, samtidig som de dekker krav til hygiene, ventilasjon og andre faktorer av betydning.

Vi har levert produkter til små og store prosjekter for mange ulike typer kunder. Les mer om noen av prosjektene vi har levert til her.

Unikt produktsortiment

I vårt sortiment finner du produkter som ikke kan kjøpes andre steder i Norge. Vi har knyttet oss til leverandører av produkter med en kvalitet og funksjonalitet som ingen andre er i nærheten av å levere. Dette gjør at vi skiller oss ut i bransjen, og har blitt en foretrukken leverandør for flere bedrifter innen blant annet varehandel og næringsmiddelindustrien.

Vi er blant annet leverandør av markedets eneste EI-branngardin, og har hele spekteret fra EI30 til EI120 i vårt sortiment. Dette er branngardiner som er godkjent uten sprinkleranlegg etter EN1634-1, som demper både røykutvikling og spredning av brann. Les mer om våre branngardiner her.

Vi leverer også hurtigporter fra Doortech, som er markedsledende på denne typen porter. Teknologien bak disse hurtigportene gjør dem langt mer holdbare og robuste enn alternativene. De tåler belastningen og aktiviteten en hurtigport typisk utsettes for, uten nevneverdig slitasje, driftsstans eller behov for hyppig vedlikehold.

Kvalitetsprodukter gir lavere vedlikeholdskostnader

Når du velger dører og porter fra Olar Portconsult, vet du at det er kvalitet du velger. Selv om produktene våre er dyrere enn mange av sine alternativer, pleier vi å si at du får det du betaler for. Med dette mener vi at investeringskostnaden i mange tilfeller vil nedbetale seg selv, fordi portene krever mindre vedlikehold, har færre driftsavbrudd og lengre levetid enn konkurrerende produkter.

Flere av produktene vi leverer er i høy aktivitet gjennom hele dagen eller utsettes regelmessig for slag og støt. Dette stiller høye krav til produktene, som vi er stolte av å kunne oppfylle.

Vi rådgir rundt valg av portløsning

Olar Portconsult er spesialister på alle typer hurtigporter, rullegitter og branngardiner. At vi har prioritert å spesialisere oss på enkelte produkter, betyr riktignok at vi har vært nødt til å prioritere bort andre. Dersom dine behov ikke dekkes av vårt sortiment, anbefaler vi gjerne andre dyktige leverandører i bransjen.

Uansett vil vi gjerne at du tar kontakt med oss ved behov for dør- eller portløsninger. Hos oss får du god veiledning og oppfølging og en leveranse som effektiviserer og forenkler din hverdag. Du finner vår kontaktinformasjon her.