Vi har spesialisert oss på hurtigporter, rulleporter og brannporter for bedriftsmarkedet. Vi leverer kvalitetsprodukter og -løsninger til en rekke virksomheter innen næringsmiddelindustrien, helsesektoren, kjøpesentre, varehandel og andre næringsbygg.

De ulike portene og løsningene vi leverer passer for ulike formål og bruksområder. Her tar vi en gjennomgang av styrkene til de ulike porttypene vi leverer, for å gjøre det litt tydeligere hva som egner seg hvor og hvorfor.

Hurtigporter når hygiene er avgjørende

Hurtigportens fremste styrke er å ivareta renslighet og hygieniske faktorer. Dette er en port som åpnes og lukkes raskt, noe som gjør den velegnet i trafikkerte soner som det er viktig at holdes adskilt. Alle porter kan leveres med ønsket åpnemekanisme, etter hva som passer best til lokalene og den daglige driften.

Vi leverer hurtigporter til matbutikker, næringsmiddelindustrien og andre virksomheter som har ønske eller krav om god ivaretakelse av hygienefaktorer.

Vi leverer hurtigporter til næringsmiddelindustrien. Les mer om dette her.

Rullegitter sikrer fysiske verdier

Når det er avgjørende å sikre og verne om fysiske verdier, er det rullegitteret du velger. Rullegitteret brukes typisk på kjøpesentre og i varehandel for å beskytte butikkenes varelager etter stengetid. Vi leverer rullegitter med små og store hull, for å dekke ulike behov knyttet til sikkerhet, utsyn og innsyn.

Et rullegitter er ikke i like mye aktivitet daglig som det hurtigporten er. Normalt vil den åpnes og lukkes én eller et par ganger daglig, i forbindelse med åpning og stenging av butikken. Det er imidlertid viktig at gitteret er holdbart og robust, slik at det gir god beskyttelse av verdier når betjeningen ikke er fysisk til stede. Vi har rullegittere som er godkjent iht. Europeisk Norm EN 1627 (tidligere FG).

Branngardin hindrer spredning av brann

Branngardin eller brannport har, som navnet tilsier, til hensikt å beskytte mot spredning av brann. Dette er et produkt man håper man aldri får bruk for, men som er helt uvurderlig når uhellet likevel er ute. Branngardinene hindrer at brannen sprer seg fra rom til rom, demper røykutvikling og gir brannmannskapet verdifull tid i slukningsarbeidet.

Vi rådgir gjerne i forbindelse med levering av brannsikringsprodukter. Vårt produktsortiment omfatter hele spekteret fra E30 til EI120, for å kunne tilfredsstille krav til brannsikkerhet i alle typer næringslokaler.

Vi er stolte av å levere landets eneste EI-branngardin. Les mer om denne her.

Velg portløsninger fra Olar Portconsult

Olar Portconsult er en seriøs leverandør av port- og sikringsløsninger. Vi har svært høy kompetanse på de områdene vi har valgt å spesialisere oss på, og leverer kvalitetsløsninger til næringsbygg over hele landet. Har du behov for porter eller gittere til dine lokaler? Kontakt oss for en hyggelig prat og et uforpliktende tilbud.